Skip to content

OVER VISACARE

Werk erkend referent complex

Wij begrijpen met welke tijdverslindende procesvoering de erkend referent belast is bij de verschillende immigratieprocedures.

De erkend referent heeft te maken met vele variabelen en uitzonderingsregels en is afhankelijk van vele verschillende criteria en gegevens. Van ingewikkelde en belastende uitvoering en controle op de wet- en regelgeving tot wettelijke verplichtingen (administratie-, informatie-, bewaar- en zorgplicht). Van het monitoren van de life-cycle van de vreemdeling tot het uitvoeren van de daarbij behorende verplichte acties en procedures. De specialistische expertise van het werk van de erkend referent vindt u allemaal terug in ons expertsysteem VisaCare.

VisaCare minimaliseert complexiteit

VisaCare is een computersysteem dat professionele beoordelingen of beslissingen van de erkend referent kan voorbereiden en vereenvoudigen.

In ons expertsysteem is de geldende wet- en regelgeving verwerkt en functioneel gemaakt.  Ons expertsysteem reikt aan op welk moment welke wetten en regels voor een individu van toepassing zijn, welke procedures gevolgd moeten worden en welke acties moeten worden uitgevoerd.

De klant – werknemer of student – wordt volledig op maat geïnformeerd, geïnstrueerd en door de voor hem of haar relevante procedures geleid. De erkend referent wordt realtime op de hoogte gehouden van uit te voeren acties en weet wat erdoor wie en voor wie gedaan moet worden. De communicatie tussen de verschillende partijen wordt direct aan dossiers gekoppeld. Hiermee kan men eenvoudig overzichten genereren op basis van de in het systeem aanwezige data. Het expertsysteem biedt optimale ondersteuning en creëert tijd en rust binnen uw afdeling.

Met VisaCare bent u verzekerd van alle actuele wet- en regelgeving binnen uw organisatie.

Eén druk op de knop
Koppeling IND – Studenten

Een buitenlandse student in Nederland heeft een verblijfsvergunning nodig (uitgezonderd studenten uit de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland). De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van deze vergunning ligt bij de gekozen onderwijsinstelling.

VisaCare is gecertificeerd om alle vereiste data en documenten geautomatiseerd in te dienen. Hiermee is het mogelijk om met één druk op de knop de aanvraag digitaal bij de IND aan te leveren. Invulwerk, het bijhouden van berichtenverkeer en verwerking van beslissingen – van het allereerste verzoek tot het uiteindelijke besluit van de IND om een vergunning te verlenen (inclusief de afmelding) – worden volledig ondersteund.

Kennis is macht, kennisdeling is kracht
Kennisplatform Immigratie

In 2021 introduceren we het online Kennisplatform Immigratie voor en met gebruikers van VisaCare. Op dit kennisplatform delen en bespreken we actuele uitvoeringsvraagstukken op het gebied van immigratiewetgeving. Met de uitwisseling van best practices, identificeren we ook de gezamenlijke knelpunten in de uitvoering van wet- en regelgeving en de vertaling daarvan naar de applicatie. Met het komen tot een oplossing of gemeenschappelijk standpunt, creëren we met elkaar een naslagwerk en een zeer waardevolle kennisbank.

VOORDELEN

Wet- en regelgeving functioneel!

VisaCare zorgt voor optimale bewaking van alle immigratieprocedures en –meldingen en heeft deze wet- en regelgeving in functionaliteit omgezet. Uw administratie voldoet altijd aan de geldende regels met ons up-to-date expertsysteem.

VisaCare denkt met en voor u

VisaCare signaleert zelfstandig wanneer er acties en/of beslissingen genomen moeten worden. Het expertsysteem informeert de betrokken partijen en werkt alle specifieke overzichten en data bij. VisaCare werkt als uw personal assistant.

Innovatief en inventief

Loop voorop; zorg dat u de meest aantrekkelijke referent voor uw expats bent. De techniek is constant in beweging. Wij volgen de trends op de voet en werken kosteloos aan verbetering van de applicatie. VisaCare denkt met u mee.

Geen kosten, wel besparingen.

Met het gebruik van VisaCare denkt u niet in termen van kosten maar besparingen. Wij hanteren een win-win-win model. Van iedere euro die u investeert verdient u gegarandeerd een veelvoud terug.

Wet- en regelgeving functioneel!

Optimale bewaking van alle immigratieprocedures en -meldingen!

VisaCare denkt met en voor u

VisaCare signaleert zelfstandig wanneer er acties en/of beslissingen genomen moeten worden.

Innovatief en inventief. Loop voorop!

Loop voorop; zorg dat u de meest aantrekkelijke referent voor uw expats bent.

Geen kosten wel besparingen

Met het gebruik van VisaCare denkt u niet in termen van kosten maar besparingen.

Directe en snelle service.

Wij hanteren korte lijntjes en reageren gegarandeerd binnen 24 uur. VisaCare is direct per e-mail en telefoon bereikbaar. Indien mogelijk lossen wij vraagstukken nog dezelfde dag op.

Flexibel beheer.

Centraal of decentraal werken?
Met VisaCare kunt u eenvoudig en snel zelf bepalen en aanpassen wie of welke afdeling verantwoordelijk is en wie of welke afdeling inzage krijgt in welk deel van een proces. Daarnaast bepaalt u zelf welke aanvullende eisen u stelt; welke aanvullende controles moeten gedaan worden en welke data opgevraagd en ingevuld. Met ons systeem beweegt u als organisatie volledig flexibel mee met organisatorische veranderingen.

Geen tijdsinvestering.

VisaCare levert een volledig naar de wensen en eisen van de organisatie ingerichte versie van de applicatie met eigen database. Wij realiseren en implementeren snel en correct op basis van uw input en onze jarenlange ervaring. Dit levert een enorme tijdsbesparing op voor uw organisatie.

Directe en snelle service

Wij hanteren korte lijntjes en reageren binnen 24 uur.

Flexibel beheer

Centraal of decentraal werken? Met VisaCare bepaalt u het zelf.

Geen tijdsinvestering

VisaCare levert volledig aan de wensen van de opdrachtgever.

NIEUWS

WHITEPAPER MAASTRICHT

VISACARE VOOR RELOCATORS

OVER ONS

De Missie

Communicatief intensieve en complexe procedures, zoals de immigratieprocedures, waar veel wet- en regelgeving bij komt kijken en zeer veel variaties mogelijk zijn, automatiseren en optimaliseren. Met VisaCare is de wet- en regelgeving geborgd en altijd up-to-date.

De Visie

VisaCare is toonaangevend in het oplossen van tijdverslindende en kostbare bureaucratische procedures die belemmerend werken voor het goed functioneren van onze samenleving. Dit realiseren we door kostbare nieuwe technologie betaalbaar en toegankelijk te maken …

Het Team

Samen met procesanalisten, ervaringsdeskundigen, programmeurs, adviseurs en experts op het gebied van verblijfsvergunningaanvragen vormen wij een hecht en dynamisch team. Initiator en eigenaar van VisaCare, Fabienne Reijnierse, heeft …

Van complex naar eenvoud, van middelmatig naar excellent!

Onze Missie

VisaCare biedt het meest excellente systeem voor automatisering van communicatief complexe bureaucratische processen, zoals de immigratieprocedures. VisaCare is het enige systeem waarmee minimaal een tijdbesparing van 80% gerealiseerd kan worden en waarmee volledige borging van wet- en regelgeving mogelijk is. Met dit systeem kunnen alle immigratieprocedures en handelingen, waarmee een erkend referent belast is, maximaal geautomatiseerd worden en wordt maximale service naar klanten mogelijk.

Onze Visie

VisaCare is toonaangevend in het oplossen van tijdverslindende en kostbare bureaucratische procedures die belemmerend werken voor het goed functioneren van onze samenleving. Dit realiseren we door kostbare nieuwe technologie betaalbaar en toegankelijk te maken voor iedere organisatie. We willen op deze manier ruimte creëren voor creativiteit en groei.

Daarnaast wil VisaCare met haar nettowinst investeren in duurzame projecten die een bijdrage leveren aan de samenleving. Vanuit de overtuiging dat je als mens én als bedrijf niet alleen voor jezelf leeft, is onze primaire bedrijfsdoelstelling het leveren van een bijdrage aan een betere wereld. Wij zijn ervan overtuigd dat we dit mogelijk kunnen maken.

Koploper in toonaangevende oplossingen

Het Team

Initiator en eigenaar van VisaCare, Fabienne Reijnierse, heeft een hecht en dynamisch team samengesteld. Een gedreven en deskundige groep bestaande uit procesanalisten, ervaringsdeskundigen, programmeurs, adviseurs en experts op het gebied van verblijfsvergunningaanvragen. Door onze in-house expertise en proactieve houding kunnen wij snel en uiterst zorgvuldig aansluiten op wensen en eisen die eindgebruikers stellen aan het systeem. Onze ervaren mensen begrijpen de eindgebruiker als geen ander, mede hierdoor zijn wij in staat een snelle en concrete vertaalslag te maken naar de techniek die nodig is.

Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken is succes!

DE SOCIALE MISSIE VAN VISACARE

Gebaseerd op onze wens om bij te dragen en terug te geven aan de maatschappij verleent VisaCare hoogwaardige zakelijke dienstverlening op het snijvlak van informatietechnologie en wet- en regelgeving. Om aan onze reeds lang bestaande sociale ambitie te voldoen heeft VisaCare de Stichting Pontem opgericht. Deze stichting is een verlengstuk van VisaCare en vertegenwoordigt de sociale missie van VisaCare.

Missie Pontem

Het ondersteunen van projecten die zich inzetten voor verbetering van de leefomstandigheden en gelijke kansen van de meest kwetsbare groepen in samenleving en wereld. Lees meer…

REFERENTIES

PARTNERS

LIVE DEMO

Neem rechtstreeks contact met ons op, dan komen wij met u
de mogelijkheden van VisaCare voor uw organisatie bespreken.

E: info@visacare.nl
T: +31 70 701 4960

CONTACT

ADRESGEGEVENS

Ypsilon Park
Floris Grijpstraat 2
Unit J (begane grond)
2596 XE te Den Haag

CONTACTGEGEVENS

E: info@visacare.nl
T: +31 70 701 4960

Download onze privacy voorwaarden

Back To Top