Skip to content

VISACARE IN DE PRAKTIJK

Vreemdelingenwet (MOMI) volledig geborgd

Casus: Taslim Janssen is werkzaam voor een internationaal bedrijf in de VS. Hij zal 2 jaar uitgezonden worden naar NL om binnen uw organisatie een bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek. Zijn functie zal voor meer dan 50% bestaan uit onderzoek. Taslim verblijft in de VS met zijn partner Angela Wibisono waarmee hij een geregistreerd partnerschap heeft. Beiden hebben de Indonesische nationaliteit. Zij hebben twee kinderen van 8 en 13 met zowel de Indonesische als Amerikaanse nationaliteit. Taslim komt met zijn hele gezin. Welke procedures moeten worden gestart? Welke documenten moet dit gezin aanleveren en waar moeten deze aan voldoen? Het VisaCare systeem berekent dit in één enkele seconde geautomatiseerd voor u en reikt de nieuwe werknemer en gezinsleden een, op hun situatie toegesneden, werkblad aan.

Monitoring (MOMI) eenvoudig en volledig

Casus: U wilt 1 maand voor afloop van de geldigheid van een legitimatiebewijs van een werknemer een signaal krijgen in uw Dashboard. U wilt ook dat deze werknemers geautomatiseerd een herinneringsmail krijgen.
Ook wilt u 3 maanden voor het aflopen van een verblijfsvergunning een signaal krijgen. U wilt dat er in die gevallen geautomatiseerd een mail wordt verstuurd naar de functionaris die verantwoordelijk is voor het al dan niet verlengen van de (arbeids)overeenkomst, zodat tijdig een verlengingsaanvraag kan worden gestart.

INTERNATIONALISERING

THE BATTLE FOR BRAINS!

Word nog toegankelijker voor uw internationale werknemers!
Maak immigratieprocedures eenvoudig voor uzelf en uw nieuwe werknemer.

ERKEND REFERENTSCHAP

Sinds juni 2013 bent u als erkend referent verantwoordelijk en bestuurlijk aansprakelijk voor de uitvoering van de Vreemdelingenwet.
Ontdek hoe u alle immigratieprocedures en handelingen optimaal kunt borgen in uw organisatie!
Leg de Rode Loper uit voor uw internationale werknemer!

VISACARE ONDERSTEUNT WERKGEVERS

Voorbeelden van geautomatiseerde processen:

 • TEV-aanvraag
 • VVR-aanvraag
 • TEV/VVR Gezinsleden
 • Verlengingsaanvraag
 • Verlengingsaanvraag gezinsleden
 • Wijziging beperking
 • Wijziging referent
 • Jaarlijkse financiële middelen check
 • Non-EU < 3 maanden (short stay)
 • Tewerkstellingsvergunning (TWV)
 • Non-EU stagiair (GVVA)
 • Non-EU stagiair < 3 maanden (short stay)
 • Outgoing staff
 • Toetsing aan het EU-(gemeenschaps)recht
 • Grensarbeider
 • EU/EER/Zwitser formaliteiten
 • Alle meldingen aan de IND
 • 30% regeling
 • IPA Insurance Position (Wlz) Assessment
 • Diverse fiscale processen
 • Monitoring

Volledig automatische formulieren.
De volgende fomulieren worden volledig automatisch voor u ingevuld:

 • Aanvraag gezinsleden voor uw werknemer
 • Meldingsformulier arbeidsgerelateerde verblijfsdoelen
 • Meldingsformulier wetenschappelijk onderzoek (Richtlijn 2016/801)
 • Appendix TB test referral form
 • Automatische incassso
 • Aanvraag 30%
 • Verzoek loonheffingen 30% regeling

LIVE DEMO

Neem rechtstreeks contact met ons op, dan komen wij met u

de mogelijkheden van VisaCare voor uw organisatie bespreken.

E: info@visacare.nl
T: +31 70 701 4960

CONTACT

ADRESGEGEVENS

Ypsilon Park
Floris Grijpstraat 2
Unit J (begane grond)
2596 XE te Den Haag

CONTACTGEGEVENS

E: info@visacare.nl
T: +31 70 701 4960

Download onze privacy voorwaarden

Back To Top